Chúng tôi chỉ chấp nhận phương thức thanh toán COD thu tiền khi giao hàng.